• îți punem la dispoziție toate informațiile legate de aplicarea prescripțiilor tehnice ISCIR;
  • verificăm existența documentelor, dacă acestea sunt complete și corect întocmite;
  • transmitem documentele la ISCIR în vederea autorizării instalațiilor;
  • îți comunicăm data la care ISCIR face autorizarea;
  • ne ocupăm de autorizarea instalațiilor și întocmirea Procesului Verbal de Verificare Tehnică;
  • ridicăm de la ISCIR și îți transmitem cartea tehnică a instalației;
  • verificăm existența registrului de supraveghere și urmărim completarea acestuia la zi;
  • urmărim și verificăm modul de executare a întreținerilor curente și a verificărilor generale în vederea prelungirii autorizației de funcționare.