• intervenim pentru întreținerea și revizia înstalațiilor precum elevatoare și stivuitoare atunci cînd se cere inspecția tehnică;
  • întrețineri tehnice la compresoare;
  • verificări de presiune hidraulică și teste de etanșeitate. Pe baza acestor verificări se va elibera Procesul Verbal de încercări de casă, în vederea obținerii autorizației de funcționare;
  • verificări și reglări supape de siguranță;
  • întrețineri și revizii platforme;